Projektet

Vinder af Label Paris Europe, UE Lib er baseret på tre grundprincipper:

Udbrede den europæiske litteratur

For at udvide adgangen til den enorme skat af europæisk litteratur, stiller UE Lib gratis værker i forskellige sprog til rådighed på en månedlig basis. Man behøver bare at medbringe en eller flere ikke-franske bøger på et andet europæisk sprog for at kunne tage en eller flere bøger med hjem.

Informere

Med henblik på at forstærke udvekslinger mellem parisere af europæisk baggrund har UE Lib til hensigt at gøre relevante informationer tilgængelige enten på stedet en gang om måneden eller via internet ved hjælp af en flersproget platform.

Forbinde de forskellige nationaliteter

Ved at åbne forskellige rum til udveksling ønsker UE Lib at bidrage til en gensidig forståelse blandt europæiske borgere.

A propos

A propos

Ved de forskellige møder i 15. arrondissement omkring franske bøger, som DLP15 organiserer, har mange borgere af europæisk baggrund udtrykt ønsket om at finde bøger i andre sprog.

Den europæiske virkelighed med sine forskellige sprog og kulturer har overbevist DLP15, som nu har sat sig for at udvide det lokale initiativ til et flersproget program.

UE Lib vil mødes på samme sted den tredie lørdag i hver måned fra 10:30 til 13:30 med undtagelse af juli og august.

Man skal blot medbringe en eller flere ikke-franske bøger i et af de europæiske sprog for at kunne tage en eller flere bøger med hjem.

Under disse bog-udvekslinger vil der være mulighed for musikalsk amatørunderholdning f.eks. med sange fra diverse lande.

For at støtte dette projekt

Aktuelt